Skoler og daginstitutioner

UPP-konsulenterne tilbyder kursus og konsulent-bistand i forbindelse med f.eks: Udvikling af forældresamarbejdet, inklusionsopgaver, socialfag, opstart og implementering af Familieklasser i folkeskolen, Familiegrupper i børnehaven og Familiestuer i vuggestuen. Vi tilbyder kompetence-givende kurser, som kvalificerer og udvikler såvel pædagoger som lærere i forbindelse med at facilliterer en flerfamiliegruppe eller indgå i et udviklende teamsamarbejde med fokus på en fælles pædagogisk / psykologisk referenceramme.
Vi har relevant erfaring indenfor etablering af flerfamiliegrupper, specialpædagogik, relationsarbejde, systemisk og anerkendende pædagogik, løsningsfokuseret samtaleteknik og narrative arbejdsmetoder.
 
Om UPP-konsulenterne
 
UPP-konsulenter består p.t. af stifter Carsten Stokholm og 8 tilknyttede konsulenter som træder til i forhold til efterspørgslen. Vi arbejder alle med børn og unge samt deres familier til hverdag. Jeg selv arbejder som Familieterapeut i et Familiehus, og har tidligere gennem 10 år arbejdet som lærer i et specialiseret skole og behandlings-tilbud. Jeg har gennem de sidste 5 år haft ansvar for et kommunalt udviklingsarbejde med Familieklasser og Familiegrupper.
De tilknyttede konsulenters uddannelsesmæssige baggrund fordeler sig over henholdsvis: Pædagog, Lærer, Marte Meo terapeut, Supervisor, Coach, Familieklasselærer, Familiegruppepædagog m.m.
Se mere under topfanen: Konsulenter.
 
Ring og aftal uforpligtende besøg: 25 23 48 08

Efteruddannelse / kurser

  
   NYT - NYT !!
 
- INKLUSIONS  KURSUS!!    OG
 
- Uddannelse til Familieklasselærer/     
Familiegruppepædagog
 
Se kursusbeskrivelse under top-fanen: Kursus 2017/2018.
 
Vi udbyder kompetencegivende kurser og supervisions-forløb for pædagoger, lærere, dagplejere og plejefamilier. Alle kurser tilrettelægges ud fra de ønsker, som I som kommune måtte have, ligesom vi tilbyder mentorordning i forbindelse med etablering og opstart af Familieklasser, Familiegrupper og Familiestuer.
 
Vi tilbyder ligeledes et konceptforløb, som vi kalder: "Dialogisk Forældresamarbejde" - et opgør med den traditionelle måde at tænke forældresamarbejde på. Vi uddanner pædagoger, lærere og plejefamilier i den nyeste forskning på området og arbejder ud fra, at vi i samarbejde med forældrene kan kvalificere og målrettet vores indsats med det enkelte barns læring, udvikling og trivsel
 
Vi udbyder vejledningsforløb for unge mellem 14-18 ud fra metoden: "Du bestemmer". Metoden er målrettet unge i forbindelse med ønsker om vægttab, rygestop, trivsel m.m. eller unge som lige mangler et anerkendende "skub", som kan give dem motivation til at tage nye sunde skridt i deres liv.
 
 Ring og aftal uforpligtende besøg: 25 23 48 08

Terapi / Familieterapi

Terapeutiske samtaler
Der kan være mange grunde til, at du overvejer terapeutiske samtaler. Livet udfordre os alle, og til tider kan de negative tanker og illusioner forstyrre vores hverdag på en uhensigtsmæssig måde. Med terapeutiske samtaler kan du igen finde vejen ind til dit inderste hjerte og sind, og placere dine udfordringer (skyggesider) på rette sted. Du vil med terapeutiske samtaler opnå en højere livstilstand, og vil frit kunne udleve dine drømme og håb.

Familieterapeutiske samtaler
Hvis I som familie overvejer familieterapi, åbner I op for igen at få en harmonisk familie, hvor både børn og voksne trives. Der kan være mange grunde til, at en familie kommer i mistrivsel, men det vigtigste er jeres motivationen til at leve som harmonisk familie. Vi ser ofte familier, hvor teenagealderen kan være en udfordring, og vi ser ofte familier, som har været/er gennem en skilsmisse hvilket kan være en nærmest uoverskuelig udfordring for såvel børn som voksne. Det store pres, der er på vores børn i uddannelsessystemet, kan ligeledes fylde meget i familien, særligt hvis børnene bliver udsat for et så stort pres, at de udvikler stress eller begyndende stresstilstande.
Der kan selvfølgelig være mange andre grunde til at ønske Familieterapi, vigtigst er det at reagere, hvis familien ikke er i trivsel, og via disse samtaler få skabt en positiv udvikling i jeres familie. Det er jer som forældre, der er i fokus i samtalerne, men alt efter hvilke udfordringer i står i som familie, vil jeres børn også blive inviteret ind til samtaler sammen med jer, eller alene.
 
 Ring og aftal uforpligtende samtale: 25 23 48 08
www.upp-konsulenterne.dk | CVR: 35638369 | Kildegårdsvej 5, 4200 Slagelse - Denmark | Tlf.: +45 25234808 | upp-konsulenterne@hotmail.com