Skoler og daginstitutioner

UPP-konsulenterne tilbyder kursus og konsulent-bistand i forbindelse med f.eks: Udvikling af forældresamarbejdet, inklusionsopgaver, socialfag, opstart og implementering af Familieklasser i folkeskolen, Familiegrupper i børnehaven og Familiestuer i vuggestuen. Vi tilbyder kompetence-givende kurser, som kvalificerer og udvikler såvel pædagoger som lærere i forbindelse med at facilliterer en flerfamiliegruppe eller indgå i et udviklende teamsamarbejde med fokus på en fælles pædagogisk / psykologisk referenceramme.
Vi har relevant erfaring indenfor etablering af flerfamiliegrupper, specialpædagogik, relationsarbejde, systemisk og anerkendende pædagogik, løsningsfokuseret samtaleteknik og narrative arbejdsmetoder.
 
Ring og aftal uforpligtende besøg: 25 23 48 08

Efteruddannelse / kurser

 
NYT - NYT !!
 
 
INKLUSIONS - KURSUS!!
 
Se kursusbeskrivelse under top-fanen: Kursus 2017/2018.
 
Vi udbyder kompetencegivende kurser og supervisions-forløb for pædagoger, lærere, dagplejere og plejefamilier. Alle kurser tilrettelægges ud fra de ønsker, som I som kommune måtte have, ligesom vi tilbyder mentorordning i forbindelse med etablering og opstart af Familieklasser, Familiegrupper og Familiestuer.
 
Vi tilbyder ligeledes et konceptforløb, som vi kalder: "Dialogisk Forældresamarbejde" - et opgør med den traditionelle måde at tænke forældresamarbejde på. Vi uddanner pædagoger, lærere og plejefamilier i den nyeste forskning på området og arbejder ud fra, at vi i samarbejde med forældrene kan kvalificere og målrettet vores indsats med det enkelte barns læring, udvikling og trivsel
 
Vi udbyder vejledningsforløb for unge mellem 14-18 ud fra metoden: "Du bestemmer". Metoden er målrettet unge i forbindelse med ønsker om vægttab, rygestop, trivsel m.m. eller unge som lige mangler et anerkendende "skub", som kan give dem motivation til at tage nye sunde skridt i deres liv.
 
 Ring og aftal uforpligtende besøg: 25 23 48 08

Om UPP-konsulenterne

UPP-konsulenter består p.t. af stifter Carsten Stokholm og 8 tilknyttede konsulenter som træder til i forhold til efterspørgslen. Vi arbejder alle med børn og unge samt deres familier til hverdag. Jeg selv arbejder som Familieterapeut i et Familiehus, og har tidligere gennem 10 år arbejdet som lærer i et specialiseret skole og behandlings-tilbud. Jeg har gennem de sidste 5 år haft ansvar for Familieklasser og Familiegrupper i Ringsted Kommune - se nærmere om arbejdet i Ringsted på: www.familierhjaelperfamilier.dk 
De tilknyttede konsulenters uddannelsesmæssige baggrund fordeler sig over henholdsvis: Pædagog, Lærer, Marte Meo terapeut, Supervisor, Coach, Familieklasselærer, Familiegruppepædagog m.m. 
Se mere under topfanen: Konsulenter.
 
 Ring og aftal uforpligtende besøg: 25 23 48 08
www.upp-konsulenterne.dk | CVR: 35638369 | Kildegårdsvej 5, 4200 Slagelse - Denmark | Tlf.: +45 25234808 | mail@upp-konsulenterne.dk